Gyulai Attila

 


Végzettség: politológia MA (ELTE), kommunikáció MA (SZTE), politikatudomány PhD (ELTE)

Kutatási terület: politikaelmélet, politikai realizmus, Carl Schmitt politikaelmélete, magyar politikai rendszer

Publikációk: MTMT

Intézeti kutatások: Alkotmányos politika és politikai realizmus

 

 


Gyulai Attila az ELTE-n szerzett PhD-fokozatot politikatudományból 2016-ban. Kutatási területei a politikaelmélet (politika realizmus és Carl Schmitt politikaelmélete), valamint a magyar politikai rendszer. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja Politikatudományi Intézetének tudományos munkatársa, valamint megbízott oktató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

 

Kiemelt publikációk:

The Lesson of Carl Schmitt’s Realism: The Autonomy and the Primacy of the Political. Theoria: A Journal of Social and Political Theory, 65: (155) pp. 26-49. 2018.

Courts compared: The practice of constitutional adjudication in Central and Eastern Europe, In Pócza, Kálmán (ed.) Constitutional Politics and the Judiciary: Decision-making in Central and Eastern Europe, London/New York: Routledge, 2018 (társszerzők, Pócza Kálmán, Dobos Gábor) (co-athored with Kálmán Pócza and Gábor Dobos)

The Hungarian Constitutional Court: A constructive partner in constitutional dialogue, In Pócza, Kálmán (ed.) Constitutional Politics and the Judiciary: Decision-making in Central and Eastern Europe, London/New York: Routledge, 2018 (társszerzők, Pócza Kálmán, Dobos Gábor) (co-athored with Kálmán Pócza and Gábor Dobos)

Taming the Extreme: Hungarian Black Metal in the Mainstream Publicity, In Barna, Emília; Tófalvy, Tamás (eds.) Made in Hungary: Studies in Popular Music. London: Routledge, 2017. 

Szűcs Zoltán Gábor, Gyulai Attila (szerk.) A hatalom ködében: Bevezetés a realista politikaelméletbe. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2016.

A politika mint politikai probléma: Kis János és Schlett István a politika autonómiájáról. Politikatudományi Szemle XXV:(4) pp. 67-83. 2016.