1. Angolszász orientáció és konzervativizmus a magyar politikai gondolkodás történetében

Témavezető: Hörcher Ferenc

Résztvevők: Smrcz Ádám, Tóth Kálmán, Daniel Pitt, Balázs Zoltán, Tóth Miklós Bálint, Egedy Gergely, Könczöl Miklós

 

A kutatási téma összefoglalása:

Ez a kutatás az intézetben három éven át folyt kutatási téma, Az angolszász konzervativizmus klasszikusai témakör természetes folytatása. A történelmi Magyarországon az angolszász orientáció megjelenését a brit és a magyar alkotmányosságra egyaránt jellemző íratlan, szokásjogi alapokban keresték. A jelen kutatás ezt a hipotézist próbálja árnyalni és módosítani is.

A kutatás célja nem egy egységes narratíva megalkotása. Az elméleti dilemmát az jelenti, hogy vajon a magyar történelem satujában mi volt az értelme egy ilyen hagyomány ápolásának. Különösképp a németes jogállamiság-diskurzustól eltérő „rule of law”-szemlélet lehet érdekes – hisz ez a totalitárius berendezkedéseknek talán legmegbízhatóbb ellenpólusa maradt a 20. században.

 

Kutatási kérdés:

Milyen politikai kontextusokban jelent meg az angolszász orientáció? Hogyan kötődött a konzervativizmushoz? Milyen érveket kínált a túlhatalommal szemben?

 

Előzmények, eddig elért eredmények:

Az intézetben korábban hároméves kutatás folyt az angolszász konzervativizmusról, Hörcher Ferenc, Egedy Gergely és Smrcz Ádám közreműködésével.