7. Irodalom és politika

Irodalom és politika Magyarországon (19-20. század)

Intézeti szemináriumok:

          - Szolláth Dávid: Politikai áldozatból ellenzéki ikon. Mészöly Miklós pályája és fogadtatása politikai
             szempontból

          - Arany Zsuzsanna: Kosztolányi Pardon-ügye

          - Szilágyi Márton: Petőfi Sándor és a politikáról való beszéd lehetőségei

          - Falusi Márton: Illyés Gyula és a hatalom

          - Gróh Gáspár: Egy apolitikus író esete a politikával: Németh László harmadik útja

          - Mekis D. János: Irodalom és politika: Márai Sándor

          - Eisemann György: Politika és retorika Mikszáth Kálmán regényeiben

          - Filep Tamás Gusztáv: A nemzetiségi kérdés, a rajongás és „az elbízottság maszlaga” Kemény Zsigmond
             életművében

          - Szénási Zoltán: Leomló elefántcsont-torony. Irodalom és közéletiség viszonyának alakulása Babits költői
             pályán

          - Nicholas T. Parsons: The Power of the Powerless: Three Political Poems by W.H.Auden

          - Schein Gábor: Weöres és a politika

          - Kulin Ferenc: Mozgó-ügyek egy állóháborúban

          - Federico Carlo Simonelli: Gabriele d’Annunzio: author, choreographer and performer of a long-term
             nationalist mithology

          - Hernádi Mária: Nemes Nagy Ágnes és az Újhold

 

Tanulmánykötet:

Hörcher Ferenc és Tóth Kálmán társszerkesztésében. Az elkészült tanulmányok 90%-a beérkezett, a kiadóval egyeztetés alatt áll. (2023 január)