3. Esztétika és politika összefüggései a városról szóló gondolkodásban

Témavezető: Hörcher Ferenc

Résztvevők: Kovács Eszter, Petneházi Gábor, Tóth Kálmán, Smrcz Ádám

 

A kutatási téma összefoglalása:

A városi republikanizmust elemző korábbi kutatásaink alapján azt vizsgáljuk, hogy miként függ össze a városokkal kapcsolatos esztétikai és a városokra jellemző politikai gondolkodásmód.

A kutatás megpróbálja egymásra olvasni az esztétikai, művészet- és várostörténeti (urbs-vonatkozású), valamint a városok politikájára irányuló (civitas-tematikájú) irodalmat, a kétféle logika helyes kapcsolódását keresve.

Egyik oldalról kiindulópontja Jacob Burckhardt lesz, A reneszánsz Itáliában című klasszikus mű szerzője. Másik irányból forrásunk Sir Roger Scruton lesz, aki elvállalta a Building Better, Building Beautiful független bizottság elnöki szerepét. A bizottság azt vizsgálta, milyen jogi környezet tud az esztétikai megfontolásoknak teret engedni a városfejlesztésben Nagy-Britanniában.

 

Kutatási kérdés:

Milyen filozófiai támpontok adódnak a város helyes, megfelelő rendjével kapcsolatban, esztétikai és a politikai vonatkozásokat is figyelembe véve?

 

Előzmények, eddig elért eredmények:

A kutatás alapját a koramodern város politikai gondolkodásáról folyó intézeti kutatás jelenti. Ennek korábbi összefoglalása Hörcher Ferenc: The Political Philosophy of the Europan City (Lexington Books, 2021).