Konferencia program: A klasszikus magyar politikai gondolkodás tanulmányozásának módszertani kérdései

Műhelykonferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont 
Politika- és Államelméleti Kutatóintézet
és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet szervezésében

 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2., Főépület, I. emelet, Hunyadi terem
Időpont: 2019. október 10‒11.

 

Előzetes program
 

1. nap: október 10. (csütörtök)
 

14.00-14.15 Bevezetés
 

14.15-14.45 Kulin Ferenc (KRE BTK)
A klasszikus magyar politikai gondolkodás módszertani kérdései. Írók a politikában ‒ politika az irodalomban
14.45-15.00 vita
 

15.00-15.30 Schlett István (ELTE ÁJK)
A politikai gondolkodás mint a politikai cselekvés komponense
15.30-15.45 vita


15.45-16.00 kávészünet


16.00-16.30 Stipta István (KRE ÁJK)
A 19. századi magyar politikai és jogi gondolkodás viszonya és együttes vizsgálatuk módszertani kérdései
16.30-16.45 vita


16.45-17.15 általános vita
 

17.15-17.45 állófogadás
 

2. nap: október 11. (péntek)

Délelőtti szekció
 

09.00-09.30 Veliky János (ELTE)
Irányzatteremtő politikai viták az 1840-es évek első felében
09.30-09.45 vita
 

09.45-10.15 Hörcher Ferenc (NKE, ELKH)
A hosszú 19. század, a magyar politika aranykora
10.15-10.30 vita


10.30-11.00 kávészünet
 

11.00-11.20 Tóth Kálmán (NKE)
A hosszú 19. századi magyar politikai gondolkodás történetének kortárs „mesternarratívái”
11.20-11.30 vita

 

11.30-11.50 Ambrus-Lakatos Loránd (BCE)
Az 1790-1920 közötti korszak magyar politikai gondolkodásának története: A kulcsszerzők és kulcsművek azonosításának lehetőségeiről
11.50-12.00 vita


12.00-13.30 ebéd


Délutáni szekció


13:30−13:50 Lengyel Réka (ELKH)
A politikai gondolkodás formálódó nyelve a 18. század végi röpiratirodalomban
13.50-14.00 vita


14.00-14.20 Hőnich Henrik (NKE)
Léptékváltó eszmetörténet? A 18. századvég politikai diskurzustörténetének főbb módszertani kérdései
14.20-14.30 vita


14.30-15.00 kávészünet


15.00-15.20 Nagy Ágoston (NKE)
A klasszikus századforduló két mellőzött évtizede: rendi reprezentatív nyilvánosság, politikai praxis és politikai gondolkodás (1795–1815)
15.20-15.30 vita


15.30-15.50 Szabó P. Katalin (ELTE)
Eötvös József és a „nem adózók”
15.50-16.00 vita


16:00−16.30 záróvita

 

A rendezvényre regisztrálni itt lehet.

 

A konferencia szervezői:
Hörcher Ferenc kutatóprofesszor, intézetigazgató (NKE EJKK Politika- és Államelméleti Kutatóintézet, BTK Filozófiai Intézet)
Tóth Kálmán tudományos segédmunkatárs (NKE EJKK Politika- és Államelméleti Kutatóintézet)

 

ABSZTRAKTOK