Bemutatkozás

 

 

 

 

 

„Tisztán gyakorlati tudományban nem transzcendentális spekulációkat, hanem a tapasztalást kell vezérül választani; csak ez biztosíthat arról, hogy az elvek, melyekből elmélkedés közben kiindulunk, valóban helyesek, s csak általa ismerhetjük meg: mint kelljen azokat az előforduló egyes esetekre alkalmazni.” (Eötvös József)

 

 

 

 

 

Madarász Viktor:
Eötvös József arcképe (vázlat), 1873 körül
Forrás: Pinterest

 

A Kutatóintézet feladata az államtudományokon és a politikai filozófia tudományán belül politika-és  államelméleti kutatások folytatása, publikálás a tudományterület meghatározó hazai és nemzetközi fórumain, konferenciák szervezése itthon és külföldön, bekapcsolódás a szakterület vezető magyar és nemzetközi kutatási hálózatába. Az intézet fontos feladatának tekinti a magyar nyelvű tudományosság ápolását, de a nemzetközi együttműködést is. Célja a magas színvonalú elméleti munka, mindenféle aktuálpolitikai elfogultságtól vagy feladatvállalástól elzárkózva, de a közvetlen oktatási és a közvetett társadalmi hasznosulás igényével.

A kutatóintézet kutatásai az európai hagyományú humántudományok szemléletmódjából és vizsgálódási módszereiből táplálkoznak, de természetesen élnek az újabb társadalomtudományok és az empirikus módszerek alkalmazási lehetőségeivel is. Munkatársait elsősorban a politikai filozófia, a politikatudomány, az irodalomtörténet és az eszmetörténet valamint az elméleti társadalomtudományok kutatási területeiről verbuválja. 

Tematikusan a magyar politikai hagyomány feldolgozásán és a kortárs magyar politika értelmezésén túl a közép-európai térség, az európai kulturális övezet, valamint az atlanti kultúrkör területén vizsgálódik. Célja az, hogy a magyar tudományosság legjobb hagyományaira építve próbáljon részt vállalni a hazai humán- és társadalomtudományos kutatás nemzetközi versenyképességének javításában.