Tussay Ákos

Végzettség: jogász (PPKE JÁK)

Kutatási terület: antik politikai gondolkodás története, kora újkori angol államelmélet.

Publikációk: MTMT azonosító: 10060243 ; https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/

Kapcsolat: tussay.akos[at]uni-nke.hu

 

Tussay Ákos 2015-ben szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, majd 2015-ben ugyanitt doktori tanulmányokat kezdett. Doktori disszertációjában a nomosz empszükhosz királyideál antik forrásait vizsgálja a szókratikusoktól az újpüthagoreusokig. Érdeklődik továbbá a kora újkori angol politikai gondolkodás iránt is; ez irányú kutatásaiban leginkább Sir Robert Filmer és John Locke munkásságát vizsgálja. 2015 óta a PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszékének megbízott oktatója. 2019 óta tudományos segédmunkatárs az NKE ÁNTK Kormányzástani és Közpolitikai Tanszékén.

 

Intézeti kutatások: Az angolszász konzervativizmus klasszikusai

 

Kiemelt publikációk:

Tussay Ákos: Imitatio Regis Christi: A Normann Anonymus krisztocentrikus királyideálja és forrásai, Jog - Állam - Politika, 2018/3, pp. 123-136.

Tussay, Ákos; Tattay, Szilárd: A szuverenitás előképei: Baldus de Ubaldis: Az uralkodói hatalom de facto és teokratikus igazolása Baldusnál, Iustum Aequum Salutare, 2018/3, pp. 133-143.

Tussay, Ákos: A kamatszedés erkölcsi megítélése Robert Filmer eszmerendszerében, In: Filó, Mihály (szerk.): Tanulmányok az uzsoráról. Budapest, ELTE, (2016) pp. 175-184.

Tussay, Ákos: A patriarcha családja? A család lényege Sir Robert Filmer patriarchális eszmerendszerében, Iustum Aequum Salutare, 2015/1, pp. 167-178.