Tóth Kálmán

Végzettség: magyar nyelv és irodalom, történelem MA (ELTE), irodalomtudomány magyar irodalomtörténet PhD (ELTE)

Kutatási terület: A késő 18. és a 19. század magyarországi irodalma, Kis János (1770−1846) és Kazinczy Ferenc (1759−1831) életműve, a hosszú 19. század politikai eszmetörténete, önéletírás- és kulturális emlékezet-kutatás, a német irodalom magyarországi recepciója a felvilágosodás korában

Publikációk: MTMT

Tagság: Magyar Bach Társaság

Kapcsolat: toth.kalman[at]uni-nke.hu

Intézeti kutatások: A magyar alkotmányos és politikai gondolkodás hagyományai

 


Tóth Kálmán (Budapest, 1979), tudományos segédmunkatárs. 2003-ban végzett a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom, valamint történelem szakon. 2012-ben doktori (PhD) fokozatot szerzett a Magyar és európai felvilágosodás doktori programon, Szilágyi Márton témavezetésével. 2005-től vett részt Kazinczy Ferenc értekező prózai szövegei kritikai kiadásának munkálataiban. Részt vett az MTA Irodalomtudományi Intézetében tervezett A magyarországi irodalmak története XIX. századi kötetének előmunkálataiban is. 2013−2015 között az MTA Posztdoktori Kutatói Program támogatásával az MTA−DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport munkatársaként Kis János superintendens (1770−1846) magyarországi gyűjteményekben található levelezésének összegyűjtését, és kritikai kiadásra történő előkészítését kezdte meg, melyet a kétéves támogatási időszak után szabadfoglalkozású irodalomtörténészként folytatott. 2018-tól részt vesz Eötvös József levelezésének az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában Gángó Gábor vezetésével készülő kiadásának munkálataiban.

 

Kiemelt publikációk:

Ferenc Hörcher−Kálmán Tóth: The Scottish Discourse on Taste in Early 19th-Century Hungary. Two Translations of Hugh Blair's Introduction to Rhetoric. In Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750−1850 / Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750−1850, herausgegeben von Piroska Balogh und Gergely Fórizs, 253−290. Hannover: Wehrhahn Verlag, 2018.

Nemzedéki emlékezet és kulturális identitás Kis János superintendens Emlékezései életéből című művében. Doktori (PhD) disszertáció. ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola. Budapest 2010. Online elérhető: http://doktori.btk.elte.hu/lit/tothkalman/diss.pdf

»Oltár és trónus a föld két kincse«: Edmund Burke esztétikai és politikai nézetei Kis János műveinek kontextusában". In Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás, szerkesztette Horkay Hörcher Ferenc és Szilágyi Márton, 231−247. Budapest: Ráció Kiadó, 2011.

"Az utolsó sor nyomában: a »cselekvő Kazinczy«. Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 20 (2010): 95−118.

"A Kultsár−Prónay-féle pályatétel". Irodalomtörténeti Közlemények 111 (2007): 147−169.