Székely Tamás

Végzettség: történelem szakos bölcsész és tanár, PPKE, 2011.

Kutatási terület: a dualizmus korának politika-, eszme – és közigazgatástörténete; nemzetállam-építés és önkormányzatiság dilemmái; a nyugat-magyarországi határrégió története (1867-1922).

Publikációk: MTMT

Kapcsolat: tamas.szekely[at]herder-institut.de

 

Székely Tamás a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte történelem szakos diplomáját 2011-ben. Doktori kutatását a PPKE-en (2012-2015) kezdte és a marburgi Phillips-Universitäten (2018-) folytatta; disszertációjának témája Nyugat-Magyarország története 1867 és 1918 között. 2013 és 2016 között az MTA BTK Történettudományi Intézetének Újkori Témacsoportjának tudományos segédmunkatársa (fiatal kutató), 2018 óta a marburgi Herder-Institut tudományos munkatársa. Kutatási területe az Osztrák-Magyar Monarchia politika-, eszme- és közigazgatástörténete, ezen belül is elsősorban a nemzetállam-építés és önkormányzatiság kérdéseivel, valamint három nyugat-magyarországi vármegye történetével foglalkozik.

Intézeti kutatások: A biztonság dilemmái az első világháború előtti magyar politikai gondolkodásban

Témavezető: Pócza Kálmán

 

Kiemelt publikációk:

A tekintélyes veterán politikus. Széll Kálmán pályája a miniszterelnöksége után; In: Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán életműve, szerk. ifj. Bertényi Iván, Budapest, 2015, pp. 323-346.

Tisza István és ellenfelei, In: Tisza István, Két korszak határán, szerk. ifj. Bertényi Iván, Budapest, 2016, pp.71-92.

A közigazgatás átalakításának programja. Modernizáció és nemzetállam-építés a dualizmus korában, In: Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon, szerk. Csibi Norbert – Schwarczwölder Ádám, Pécs, 2018, pp. 165-179.

Securing Own Position: Challenges Faced by Local Elites after the Austro-Hungarian Compromise (társszerző: Szilveszter Csernus-Lukács) In: Acta Poloniae Historica 121 (2020), pp. 85-120.

The Agony of Historic Western Hungary and the Birth of Burgenland (1914-1921), In: Studies on National Movements (SNM), 6 (2020), pp. 102-139.