Steinmacher Kornélia

Végzettség: PhD

Kutatási terület: irodalom- és társadalomtörténet határterületei, vallási néprajz, 19-20. századi irodalom,  gyermekirodalom

Publikációk: MTMT

Kapcsolat: napraforgo1987[at]gmail.com

 

Steinmacher Kornélia Nóra (1987) irodalomtörténész, kritikus, muzeológus, múzeumpedagógus és idegenvezető. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte. Muzeológusként és múzeumpedagógusként dolgozott a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. Egyetemi tanulmányain túl 2014-ben Campus Hungary, 2016-2017 között az Új Nemzetiségi Kiválóság Program Ösztöndíja, 2018-2019 között Szegedi Kis István Ösztöndíj keretei közt végzett kutatómunkát. Ezekben az időszakokban bécsi, illetve kolozsvári intézményekben is megfordult.

Intézeti kutatás: Történelem gyermeknyelven. Gyermek- és ifjúsági művek történelemszemlélete a reformkortól a Horthy korszakig.

Témavezető: Szilágyi Márton (ELTE BTK)

 

Kiemelt publikációk:

Bajza Lenke: Leányok tükre: A női életrajzok hagyománya és propagandisztikus szerepe a 19. században. In: Török, Zsuzsa (szerk.) Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok. Budapest, Magyarország: Reciti Kiadó (2019) 375 p. pp. 277-289. , 13 p.

Asszonyok a királyi trónon: Reprezentatív uralkodónői magatartásformák Jókai Mór életművében. Irodalomtörténet (2018) 99 évf. 4 sz. 360-373., 14 p.

A kígyószülő asszony hiedelemköre egy szlovén népballada kapcsán. In: Csörsz, Rumen István (szerk.) Doromb : Közköltészeti tanulmányok 4. Budapest, Magyarország : Reciti Kiadó (2015) 568 p. pp. 331-344. , 14 p.