Soltész Márton

Végzettség: magyar nyelv és irodalom BA (KRE), irodalom- és kultúratudomány MA (KRE), irodalom- és kultúratudomány PhD (PPKE)

Kutatási terület: A magyar irodalom és kultúrpolitika története 1945 és 1989 között

Publikációk: MTMT

Tagság: Magyar Írószövetség, Szépírók Társasága, Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete

 

 

Soltész Márton 2015-ben, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett PhD-fokozatot irodalom- és kultúratudományból. 2013 őszétől az MTA KIK Kézirattárának könyvtárosa, majd 2015-től főkönyvtárosa, 2017–2018-ban a Kertész Imre Intézet tudományos munkatársa, 2018 és 2020 között a PPKE BTK Politikaelméleti, 2021-től Történettudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Csalog Zsoltról írott 2015-ös monográfiáját követően az író több – történelmi tárgyú – szépirodalmi művét rendezte sajtó alá. 2017-ben az általa irányított munkacsoport adta ki Király István (1921–1989) irodalomtörténész naplóját, jelenleg Nagy Péter (1920–2010) emlékiratainak sajtó alá rendezésén dolgozik. A Summa Artium, a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Művészeti Akadémia és a Batthyány Lajos Alapítvány ösztöndíjasa; 2011-ben a Károli Egyetemtől Crescit Sub Pondere Palma-díjat, 2013-ban Király István-díjat kapott.

 

Kiemelt publikációk:

Monográfia, szövegkiadás:

Csalog Zsolt, Budapest, Argumentum, 2015.

Király István: Napló 1956–1989, szerk., bev. Soltész Márton, Budapest, Magvető, 2017, 2018 (Tények és Tanúk)

Ideológiák horizontváltása. Fejezetek a magyar irodalom háttértörténetéből, Budapest, Orpheusz, 2018.

Tanulmány:

„Egy »komoly nemzeti és kulturális ügy«. Nagy Péter, a műfordító és irodalmi ügynök”, Irodalomtörténeti Közlemények, 2017/5., 581–615.

„Szélkakasok és széplelkek. A Nagy Péter–Szabó Magda-vonal”, Irodalomtörténeti Közlemények, 2020/1., 111–120.

„Élők innen és túl. Bevezető gondolatok a Fekete kolostor lektori jelentéséhez”, Tiszatáj, 2018/4., 69–82.