Schwarczwölder Ádám

Végzettség: történelem és pedagógia szakos bölcsész és tanár, PTE, 2011.

Kutatási terület: Széll Kálmán (1843–1915) életútja; Ferenc József szerepe a mindennapi politikában; Magyarország 1849–1914 közötti politikatörténete.

Publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10025436

Tagság: Magyar Történelmi Társulat, Történészcéh Egyesület

Kapcsolat: adam.schwarczwolder[at]veritas.gov.hu

 

Schwarczwölder Ádám a Pécsi Tudományegyetemen szerezte történelem, illetve pedagógia szakos diplomáit 2011-ben. A PTE-n folytatja PhD tanulmányait, disszertációjának témája Széll Kálmán pályafutása. 2014-től a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Dualizmus-kori kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársa, emellett a PTE BTK Újkortörténeti Tanszéken fejt ki oktatási tevékenységet. Érdeklődése homlokterében Magyarország dualizmus kori története áll (a politikai rendszer működése, pártok és vezetőik, Ferenc József és a magyar politika, nemzetiségi kérdés, a horvát-magyar államközösség 1848–1918 között).

 

Intézeti kutatások: A magyar alkotmányos és politikai gondolkodás hagyományai.

 

Kiemelt publikációk:

1.) Egy személyre szabott birodalom uralkodója – Ferenc József. In: Ujváry Gábor (szerk.): VERITAS Évkönyv 2017. VERITAS Történetkutató Intézet – Magyar Napló Kiadó, Budapest. pp. 25–41.

2.) A Széll-csend testközelből. Századvég,  83. (2017/1.) pp. 37–55.

3.) A király válaszúton. Ferenc József és a Bánffy-kormány válsága. Levéltári Közlemények, 87. (2016). pp. 61–78.

4.) Csáky Albin bécsi irathagyatéka (jegyzék). Lymbus, 33. (2017.) pp. 357–389.

5.) Széll Kálmán a dualizmus politikai erőterében 1878–1899. In: Ifj. Bertényi Iván (szerk.): Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán életműve. Széll Kálmán Alapítvány – Mathias Corvinus Collegium, Budapest, 2015. pp. 169–201.