Petneházi Gábor

Végzettség: történelem-latin-ógörög szakos bölcsész MA (Szegedi Tudományegyetem), irodalomtudomány PhD (Szegedi Tudományegyetem)

Kutatási terület: 16. századi politika- és eszmetörténet; kora újkori humanizmus és történetírás

Publikációk: MTMT

Tagság: International Association for Neo-Latin Studies, Renaissance Society of America

Kapcsolat: petnehazi.gabor[at]uni-nke.hu

Intézeti kutatások: A politikai diskurzus résztvevői, szövegemlékei és intertextusai a kora újkori Magyarországon

 

 

Petneházi Gábor (1979) egyetemi diplomáit a Szegedi Tudományegyetemen szerezte történelem-latin (2007) és ógörög-neolatin speciális képzés (2010) szakokon. Irodalomtudományi PhD-fokozatát ugyanott nyerte el 2013-ban. 2013 és 2015 között az MTA Irodalomtudományi Intézetében dolgozott posztdoktori ösztöndíjasként, 2016 és 2020 között a Szegedi Tudományegyetemen óraadó és tudományos munkatárs. Fő kutatási területe a 16. századi politikai gondolkodás és történetírás története; emellett a korszak latin nyelvű prózájának szakértő fordítója.

 

 

Kiemelt publikációk:

Petneházi, Gábor (2021): Ellentétes narratívák fogságában. Gian Michele Bruto és a Rerum Ungaricarum libri
In: Békés, Enikő – Kiss, Farkas Gábor – Kasza, Péter (szerk.)  Latin nyelvű udvari kultúra
Magyarországon a 15–18. században (Convivia Neolatina Hungarica 4). Szeged: Lazi Könyvkiadó, 2021. pp. 167–196.

Petneházi, Gábor – Kasza, Péter (2020): “Sic fata volunt” – The Narrative Memory of the Tragedy of Queen Isabella and the Peril of Buda
In: Máté, Ágnes – Oborni, Teréz (ed.) Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1539–1559) Budapest: Research Centre for the Humanities, 2020. pp. 103–130.

Rotterdami Erasmus (2019): Meglelted Spártád. Politikai írások (ford. Ledán M. István – Petneházi Gábor; bev. jegyz. Petneházi Gábor)
Szeged: Lazi Könyvkiadó, 2019. 350pp.
ISBN: 9789632674407

Petneházi, Gábor (2018): Párhuzamos történetek. Egyéniség, politika, hitelesség Istvánffy Miklós és Forgách Ferenc történeti műveiben
In: Ács, Pál; Tóth, Gergely (szerk.) "A magyar történet folytatója." Tanulmányok Istvánffy Miklósról
Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2018. pp. 141-164.

Petneházi, Gábor (2017): Exemplum és prudentia. Jan Zamoyski [cenzúrázott] Kasszandra-levele Báthory Zsigmondnak 1593-ból
MAGYAR KÖNYVSZEMLE 133: 4 pp. 381–471.