Kovács Eszter

 

 

Végzettség: francia nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom MA (SZTE), francia irodalom mesterképzés (Université Lumière Lyon 2), francia irodalom PhD (SZTE, ENS de Lyon).

Kutatási területek: a politikai gondolkodás története a kora modernitásban, francia felvilágosodás (Diderot és Montesquieu), női intellektuális fejlődéstörténet különös tekintettel a kora újkor női gondolkodóira.

Intézeti kutatások: Pierre Manent filozófiája a francia és brit hagyomány tükrében, Montaigne politikai kapcsolatrendszere

Publikációk: MTMT

Tagság: Société Diderot, Société Montesquieu

Külföldi együttműködés: Montesquieu Bibliothèque & Éditions (IHRIM /UMR CNRS 5317, ENS de Lyon, Université de Lyon/) digitális munkálatok

Kapcsolat: kovacs.eszter[at]uni-nke.hu

 

Kovács Eszter a Szegedi Tudományegyetem és az École Normale Supérieure de Lyon közös doktori megállapodásának keretében szerzett PhD-fokozatot francia irodalomból 2008-ban. Posztdoktori kutatásai során az irodalomtörténet mellett a kora modern politikai gondolkodás történetével kezdett foglalkozni. 2018 óta politikaelméleti PhD-tanulmányokat folytat, 2020-tól a ELTE Etika és politikai filozófia doktori programjának keretében. A francia politikai gondolkodás több klasszikusától fordított magyarra, több ízben a Centre National du Livre fordítói ösztöndíjasa volt.

 

Kiemelt publikációk

Könyv, fordításkötet:

Michel Eyquem de Montaigne, Útinapló, fordította, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta Kovács Eszter, Budapest, L’Harmattan (megjelenés alatt).

Montesquieu, A törvények szelleméről védelme. Gondolataim, válogatta, fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Kovács Eszter, Budapest, L’Harmattan, 2016 (Rezonőr).

Eszter Kovács, La Critique du voyage dans la pensée de Diderot. De la fiction au discours philosophique et politique, Paris, Honoré Champion, 2015 (Les Dix-huitièmes siècles, no 180).

Tanulmány:

Eszter Kovács, „Les stratégies défensives des Lumières. Autour de la Défense de L’Esprit des lois”, in Franck Salaün & Jean-Pierre Schandeler (szerk.), Enquête sur la construction des Lumières, Ferney-Voltaire, C18, 2018, p. 37–46.

Kovács Eszter, „A Törökországi levelek kiselbeszéléseinek forrásai. Hét új forrás ismertetése”, Irodalomtörténeti Közlemények, 2017/5, p. 616–630.

Eszter Kovács, „De la méfiance à une critique raisonnée: considérations sur les voyageurs et les voyages chez Diderot”, Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, no 45, 2010, p. 41–53.