Anglofília mint politikaformáló erő a magyar politikai gondolkodástörténetben - Konferencia