Konferenciafelhívás - 2023. szeptember 22.

ANGLOFÍLIA mint politikaformáló erő a magyar politikai gondolkodás történetében

 

Az NKE EJKK Politika- és Államelméleti Kutatóintézet tudományos konferenciája

 

A politikai gondolkodásban sokáig makacsul tartotta magát a mítosz, amely szerint a magyar és a brit alkotmány hasonló, mi több, rokon természetű. Ennek megfelelően sokáig fontos szerepet játszott az anglofília a magyar politikai gondolkodásban. A jog- és alkotmánytörténészek egy ideje erőteljes kritikának vetették alá ezt az elképzelést. E kritika szerint a formális hasonlóság mellett a strukturális, szubsztanciális és szemléletbeli különbségek fontosabbak. Az anglofília azonban továbbra is izgalmas témája a magyar politika- és politikai gondolkodás történetnek. Most már azonban nem az alkotmányos berendezkedések hasonlósága a téma, hanem az a felismerés, hogy az anglofília maga is politikaformáló erővé vált, vagy annak kifejezésére szolgált.

A konferencia célja a magyarországi politikai anglofília minél szélesebb körű bemutatása és elemzése. Pontosabban annak vizsgálata, hogy milyen szerepet játszik a politikatörténetben és a politikai gondolkodás történetében ez az irányzat. Nyilvánvaló ugyanis, hogy különböző politikai helyzetekben, kulturális-társadalmi környezetben, történelmi korszakokban más és más szerepet tudott betölteni. Ám továbbra is kérdés, hogy tekinthető-e valamifajta egységes hagyománynak, nézetrendszernek, amelynek vannak meghatározó, állandó elemei is, vagy egészen mást jelent eltérő kontextusokban, ezért egységes narratívába nem foglalható.

Néhány lehetséges téma:

· Az anglofília, mint politikaelméleti kategória – kulcsfogalmai, variációi, forrásai

· Az anglofília a kultúr- és társadalomtörténetben

· Az Aranybulla és a Magna Charta – mítosz, valóság és recepciótörténet

· Szokásjog, common law, íratlan alkotmány, történeti alkotmány

· Werbőczy, Coke, Blackstone – a jogtudorok szerepe a hagyományban

· A brit és a magyar arisztokrácia – kapcsolatok, hasonlóságok, eltérések

· Protestáns peregrináció Anglia és Skócia irányába, a Grand Tour elágazásai a Habsburg Birodalom irányába

· A Montesquieu után megindult anglománia (18. század második fele, 19. század első fele) – pl. Szécsényi Ferenc,
  Festetics György, Berzeviczy Gergely, stb.

· A reformkori anglofília – Széchenyi István és a clubok, kaszinók és lóversenyek világa

· Az ír kérdés

· Az angol minta – tudomány, technológia, ipari forradalom, urbanizáció

· Middle-classes, civility, az úriemberség újabb fogalma

· Anglofília, mint a német (nemzeti szocialista) és az orosz (kommunista) irányzat alternatívája

· Anglofília és legitimizmus

· Anglofília és parlamentáris demokrácia

· Anglofília és kozmopolitizmus

 

A fenti vagy ehhez hasonló egyéb témákban 400 szavas absztrakttal lehet jelentkezni, melyet a következő email címre kérünk elküldeni: pak@uni-nke.hu. Beküldési határidő: 2023. május 31.
 

A konferencia várható időpontja: 2023. szeptember 22.
 

A résztvevők utazására korlátozott számban támogatást tudunk nyújtani.

 

 

 

 

 

 


Címkék: hírek konferencia