Publikáció

 

 

 

A Ludovika Egyetemi Kiadó gondozásában megjelent Kis János (1770‒1846) szuperintendens irodalmi és tudományos levelezésének kritikai kiadása, melynek sajtó alá rendezője Tóth Kálmán, intézetünk tudományos segédmunkatársa.

 

 

A sokoldalú evangélikus lelkész és szuperintendens Kis János (1770‒1846) kora magyarországi irodalmi és szellemi életének fontos alakja volt, aki költőként, íróként és műfordítóként egyaránt kivívta kortársai megbecsülését. A Magyar Tudós Társaság (a Magyar Tudományos Akadémia jogelődje) az elsők között választotta rendes tagjai közé, számos kiemelkedő kortárs íróval, tudóssal és közéleti személyiséggel rendszeres kapcsolatban állt. Bár alakja a romantikus eredetiségkultusz terjedésével az irodalmi kánonban háttérbe szorult, kiterjedt levelezése és idős korában írt Emlékezései fontos forrásai kora szellemi életének.

Jelen kötet gyűjteményes kiadásban tartalmazza irodalmi és tudományos levelezésének magyarországi közgyűjteményekben hozzáférhető darabjait. A közreadott levelek jelentős része most jelenik meg először nyomtatásban. Az interdiszciplináris forrásértékkel bíró kötet a magyar felvilágosodás és reformkor szellemi életének kutatói mellett a korszak iránt érdeklődő művelt nagyközönség számára is hasznos olvasmány lehet.

 

 

 

 

 

 

 


Címkék: hírek publikáció