POLITIKAI KÖZÖSSÉG ÉS KOLLEKTÍV IDENTITÁS: 4. ÉVES POLITIKAELMÉLETI ÉS ESZMETÖRTÉNETI KONFERENCIA

Időpont: 2021.11.22. 9:00–17:00

Helyszín: 1083, Budapest, Ludovika tér 1., Ludovika főépület, Zrínyi terem

 

A konferenciát hibrid formában tartjuk meg, a részvétel regisztrációhoz kötött. Az online csatlakozáshoz szükséges linket minden regisztrált érdeklődőnek e-mailben küldjük meg.

Regisztráció

A személyes részvételhez védettségi igazolvány szükséges, védőmaszk viselése a konferencia teljes ideje alatt kötelező.

 

Program:

 

9:00–9:10 A konferencia megnyitása

Első szekció: A kollektív identitások alapmintázatai a magyar politikai gondolkodásban

9:10–9:30 Petneházi Gábor: Végzetes hiány és kettősség: A politikai közösség és kollektív identitás mintázatai Magyarországon a 16. század második felében

9:30–9:50 Zászkaliczky Márton: A választott nemzettudat 16. századi gyökereiről: Avagy beszélhetünk-e politikai diskurzusról egy töredékes szöveghagyomány és annak kaotikus fogalomhasználata esetén?

9:50–10:10 Nagy Ágoston: A rendi politikai közösség és a honvédelmi kötelezettségek viszonya az 1808-as diéta nemesi felkelés szabályozásáról szóló vitáiban

10:10–10:30 Tóth Kálmán: Báró Eötvös József az európai politikai közösség alapértékeiről

10:30–10:50 Vita

 

10:50–11:00 Kávészünet

11:00–11:20 Könyvbemutató: Klasszikus és modern republikanizmusok – Eszmetörténeti tanulmányok, szerk. Nagy Ágoston & Pap Milán (Bp., Ráció, 2021)

 

Második szekció: A biztonság szerepe a politikai közösségépítésben

11:20–11:40 Székely Tamás: A securitastól a szekuritizációig – A biztonság, mint identitásformáló erő

11:40–12:00 Csernus-Lukács Szilveszter: Veszélyben a politikai nemzet? A Vlad - Darányi vita a telepítésekről biztonságpolitikai megközelítésben

12:00–12:20 Koroncai András: Polgárháború és politikai közösség

12:20–12:40 Vita

12:40–13:20 Ebédszünet

 

Harmadik szekció: Az identitás politikai problémái

13:20–13:40 Újlaki Anna: A kizárás és a politikai normativitás

13:40–14:00 Dömők Csilla: Európa  - Az egység és identitás története

14:00–14:20 Kiss Balázs: A honos népcsoporttá nyilvánítás elméleti kérdései és gyakorlata Magyarországon

14:20–14:40 Bíró Ákos: Anarchizmus mint jogállam

14:40–15:00 Vita

14:30–14:40 Kávészünet

 

Negyedik szekció: Befogadás és kizárás

14:40–15:00 Mráz Attila: Választási kvóták, politikai egyenlőség és átpolitizált identitások

15:00–15:20 Körösényi András: Identitáspolitika és demokrácia: implikációk a liberális és plebiszciter demokráciaelmélet számára

15:20–15:40 Pap Milán: Identitáspolitika, semlegesség, politikai kultúra

15:40–16:00? Tóth Szilárd: Republikánusok a hazafiság és világpolgárság között

16:00–16:20 A konferencia zárása, vita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Címkék: konferencia