Nyilvános intézeti szeminárium 5/2021


 

A Politika- és Államelméleti Kutatóintézet meghív minden érdeklődőt következő online intézeti szemináriumára, melynek előadója

Soltész Márton, intézetünk megbízott kutatója.

 

 

Az előadás címe: 
Egy mítosz anatómiája. Nagy Péter (1920-2010) irodalomtörténész életútjának politikai vonatkozásai 

Időpont: 2021. február 17. 10 óra

 

Az esemény nyilvános, csatlakozni ezen a linken lehet.

Az előadás absztraktja:

Tervezett munkám egyetlen életút identitás- és politikaelméleti konzekvenciái mentén igyekszik megragadni a szocialista tudósattitűd egy – a Király István-i provinciális modellel ellentétben – sajátosan européer változatát. Kutatásaim fókuszában Nagy Péter (1920–2010) irodalomtörténész, a Révai-, majd az Aczél-féle kultúrpolitika megkerülhetetlen alakjának életútja és szakmai munkássága áll. Életének dokumentumait, elsősorban kéziratos hagyatékának gazdag anyagát, valamint az életútjával kapcsolatos (saját maga és mások által továbbhagyományozott) szelf-narratívákat kísérlem meg újraértelmezni a korabeli s a kortárs eszmék tükrében. A kutatástól kettős hasznot – eszme- és irodalomtörténeti profitot – remélek. Eszmetörténetit, mert hiszen munkám megkísérli szétszálazni a korszak prominens tudósegyéniségeinek politikai, irodalomtörténeti és emberi tevékenységét. E distinkció szükségességére Nagy Péter legfőbb vetélytársa, Király István már 1990-ben felhívta a figyelmet, amikor kijelentette: „Bennünket a magunk vállalt szerepe a szocializmus korai abszolutisztikus-terrorisztikus – illetve későbbi felvilágosult-abszolutisztikus-paternalista formáival kötött össze, s ez kisugárzott egyéni, emberi megítélésünkre is.” Ugyanakkor irodalomtörténeti hasznot is várok, hiszen számos szépirodalmi mű megszületésének, kiadásának története, rajtuk keresztül pedig kultikus írók (köztük Tamási Áron, Szabó Dezső és Móricz Zsigmond) megítélésének háttere tárul fel a Nagy Péter-hagyaték és a hozzá ezernyi szállal kötődő más irodalomtörténész-hagyatékok anyaga nyomán.

 

Mindenkit szeretettel várunk.

 

 

 

 

 


Címkék: hírek webinárium