Nyilvános intézeti szeminárium 2/2021.

 

 

A Politika- és Államelméleti Kutatóintézet meghív minden érdeklődőt idei első online intézeti szemináriumára, melynek előadója

Kovács Eszter, intézetünk tudományos segédmunkatársa.

 

 

 

Az előadás címe: Hierarchia, rend és szabadság Mary Astell politikai gondolkodásában

Időpont: 2021. január 20. 10 óra

 

Az esemény nyilvános, csatlakozni ezen a linken lehet.

 

Az előadás absztraktja:

Mary Astell-t (1666–1731) napjaink kutatása elsősorban korai feministaként tartja számon. A 90-es években azonban politikai pamfletjei is előkerültek a feledés homályából, végül a kutatás Astell teológiai-metafizikai írásait is újra felfedezte. A „proto-feminista”, a politikai pamfletek írója és a szigorú, mélyen átélt kegyességi munkák szerzője azonban nem mentes az ellenmondásoktól napjaink kutatói és kutatási irányzatai számára.

Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy disszertációm egy készülő fejezete alapján („Freedom, obedience and subordination in the political thought of Mary Astell”) rámutassak arra, hogy Astell szabadságértelmezése, amely az isteni eredetű, ezért az emberek közötti szerződések által nem felülírható emberi racionalitás és a nemek egyaránt racionális jellemének gondolatán alapul, produktív az életmű egyes ellentmondásainak kiküszöbölésében. Astell polemikus és provokatív szerző, mindamellett nem minősíthető radikálisnak: politikai munkáival összefonódó etikai gondolataiban a belső szabadság (hit, racionalitás és káros szenvedélyektől való mentesség) a külső szabadság (külső kényszerítő hatások leküzdése és felszámolása) elé kerül.

Mindenkit szeretettel várunk.

 

 

 

 

 

 

 

 


Címkék: webinárium