Az angolszász konzervativizmus klasszikusai

1.1. Huszadik századi és kortárs brit konzervativizmus európai kontextusban

        (20th Century and Contemporary British Conservatism in a European Context)

 

A brit konzervativizmus hagyománya élesen eltér a kontinentális konzervativizmusok különböző formáitól. E hagyományban ugyanis az egyéni szabadság élvez primátust, míg a kontinentális konzervativizmusok általában az erős, központosított állam koncepcióját vallják. A történelmi Magyarországon ugyanakkor számos korszakban volt és maradt fontos a brit politikai kultúra konzervatív természete. Ennek magyarázatát sokan (például Concha Győző) a brit és a magyar alkotmányosságra egyaránt jellemző iratlan, szokásjogi alapokban kereste. Mások szerint valójában egyfajta politikai utópizmus a magyarok számára, ha a brit példát hívják segítségül, hisz a két ország és politikai közösségeik kultúrája is igencsak távol esik egymástól. A kutatás hipotézise szerint viszont a brit konzervativizmus számos fontos szempontot vethet fel a magyar politikai gondolkodás számára is, főként egy olyan korszakban, mint az 1945, s főként az 1968 utáni időszak, amikor a kontinentális Európa (és főleg annak kulturális és politikai elitje) a (radikális) baloldaliság eszméinek erőteljes hatása alá került. A kutatás azonban nem pusztán arra kíváncsi, miben lehet érdekes a brit konzervativizmus a BREXIT után is Közép- és Kelet-Európa szemszögéből. Arra is kíváncsi, miként reagál a kortárs globális és kulturális kihívásokra a brit konzervatív kulturális és politikai elit.

Kutatási kérdés:

Milyen magyar kontextusban is hasznosítható jegyei vannak a brit konzervativizmusnak? Hogyan reagál a brit konzervativizmus a kortárs globális politikai és kulturális kihívásokra? Vagyis nem a brit konzervatív hagyomány öncélú, antikvárius rekonstrukciójára törekszünk, hanem a projektnek az a célja, hogy váalszt találjon a brit konzervativizmus túlélésének esélyére, és e túlélés legfontosabb összetevőire.

A projekt résztvevői:

Hörcher Ferenc (projektvezető)

Egedy Gergely