6. A morális gondolkodástól a politikai gondolkodásig – Kora újkori női filozófusok

PhD disszertáció

Kutató: Kovács Eszter

 

A kutatási téma összefoglalása:

A projekt célja Kovács Eszter 2022-ben benyújtandó és védésre kerülő PhD-disszertációjának kiadásra előkészítése. A disszertáció angol nyelven készül, tervezett címe: Conceptions of Liberty in Early Modern Female Thought: the Intellect and the Self from the Moral to the Political (Anne Conway, Mary Astell, Émilie Du Châtelet), várható terjedelme 15 ív (600.000 leütés).

A projekt kivitelezéséhez szükséges munkálatok az eredeti disszertációszöveg anyanyelvi lektoráltatása és monográfiává átdolgozása. A könyv Magyarországon hiánypótló jellegű, lévén hazánkban nem jelent meg átfogó munka kora újkori női filozófusokról, miközben a terület kutatása nemzetközi szinten folyamatosan erősödik. Ezen kívül a nemzetközi kutatásban is érdeklődésre tarthat számot, mivel angol nyelven közöl teljesen új eredményeket a tárgyalt három gondolkodó szakértői számára.